محصولات برای اطلاع از سایر محصولات با ما تماس بگیرید


کد نام محصول شرکت مدل
1 روغن هیدرولیک Shell Shell Hydrau HM
2 روغن هیدرولیک Shell Shell Hydra
3 روغن هیدرولیک Shell Shell Tellus Oil
4 روغن هیدرولیک Shell Shell Skydrol LD
5 روغن هیدرولیک Shell Shell Tellus TD
6 روغن هیدرولیک Shell Shell Irus Fluid C
7 روغن دنده صنعتی Shell Shell Omala Oil
8 روغن دنده صنعتی Shell Shell Omala Oil F
9 روغن دنده صنعتی Shell Shell Tivela Compound A
10 روغن کمپرسور هوا Shell Shell Comptella S
11 روغن کمپرسور هوا Shell Shell Comptella
12 روغن کمپرسور هوا Shell Shell Corena D 68
13 روغن کمپرسور گاز Shell Shell Madrela T
14 روغن کمپرسور گاز Shell Shell Madrela G
15 روغن کمپرسور گاز Shell SShell Madrela E
16 ضد یخ Shell Shel Ensis Fluid G
17 ضد یخ Shell Shell Calibration Fluid S 9365
18 ضد یخ Shell Shell Ensis Engine Oil
19 گریس Shell Shell Alvania Grease HDX
20 گریس Shell Shell Alvania Grease SDX
1 روغن های دنده صنعتی نفت بهران بهران بردبار
2 روغن های توربین نفت بهران بهران توربین
3 سیالات هیرولیک ضد آتش نفت بهران روغن هیدرولیک HFC
4 روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنر نفت بهران بهران هیدرولیک 68H
5 روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنر نفت بهران روغن کمک فنر
6 روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنر نفت بهران بهران کاویان
7 روغن های موتور دیزلی نفت بهران بهران توربو EIII
8 روغن های موتور دیزلی نفت بهران بهران سوپر توربو دیزل
9 روغن های موتور دیزلی نفت بهران بهران توربو دیزل SHPD
10 روغن های موتور دیزلی نفت بهران بهران سوپر دیزل
11 روغن های موتور دیزلی نفت بهران بهران خودرو دیزل
12 روغن های موتور بنزینی نفت بهران بهران رانا
13 روغن های موتور بنزینی نفت بهران بهران سوپر پیشتاز
14 روغن های موتور بنزینی نفت بهران بهران تکتاز
15 روغن های موتور بنزینی نفت بهران بهران خودرو
16 روغن های موتور گازسوز نفت بهران بهران گازسوز VEH
17 روغن های موتور گازسوز نفت بهران بهران گازسوز VEL
18 روغن های موتور گازسوز نفت بهران بهران گازسوز STL
19 گریس نفت بهران گریس بهران آبنوس
20 گریس نفت بهران گریس بهران یاقوت
1 روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس پایدار
2 روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس دیزل
3 روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس لنج
4 روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس هیرمند
5 روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس هامون
6 روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس پاسارگاد
7 روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس خلیج
8 روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس پایا
9 روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس ارس
10 روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس سوپرجم
11 روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس تیزرو
12 روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس سوپرکیان
13 روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس دوزمانه
14 روغن های موتوری دریائی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس دریا
15 روغن های موتوری دریائی محصولات نفت پارس روغن موتور SHELL ALEXIA
16 روغن های موتوری دریائی محصولات نفت پارس روغن موتور SHELL ARGINA T
17 گریس محصولات نفت پارس گریس پارس ماهان
18 گریس محصولات نفت پارس گریس پارس کلسیم کمپلکس
19 ضدیخ - ضدجوش محصولات نفت پارس ضدیخ - ضدجوش سهند
20 ضدیخ - ضدجوش محصولات نفت پارس ضدیخ - ضدجوش سهند ویژه
1 روغن های چند منظوره Total Total Disola M 4015
2 روغن های چند منظوره Total Total Disola M 4012
3 روغن گردشی Total Total Cirkan ZS
4 روغن گردشی Total Total Cirkan RO
5 روغن هیدرولیک Total Total Equivis ZS
6 روغن هیدرولیک Total Total Azolla AF
7 روغن هیدرولیک Total Total Azolla ZS
8 روغن دنده صنعتی Total Total Carter ENS/EP700
9 روغن دنده صنعتی Total Total Carter ENS 400
10 روغن دنده صنعتی Total Total Carter SX
11 روغن دنده صنعتی Total Total Carter SH
12 روغن انتقال حرارت Total Total Seriola 1510
13 روغن انتقال حرارت Total Total Seriola ETA
14 روغن انتقال حرارت Total Total Seriola DTH
15 روغن های موتور ماشین آلات سنگین Total Total StarMax FE
16 روغن های موتور ماشین آلات سنگین Total Total Star Trans
17 گریس Total Total Multies EP2
18 گریس Total Total Multis Complex HV2 Moly
19 گریس Total Total Multis MS2
20 خنک کننده ها Total Total Glacelf Supra
1 روغن دنده صنعتی Mobil MobilGear SHC XMP Series
2 روغن دنده صنعتی Mobil MobilGear XMP Series
3 روغن دنده صنعتی Mobil MobilGear SHC Series
4 روغن دنده صنعتی Mobil Mobil Glygoyle Series
5 روغن های کمپرسور Mobil Mobil Glygoyle Series
6 روغن های کمپرسور Mobil Mobil Rarus SHC Series
7 روغن های کمپرسور Mobil Mobil Rarus 800 Series
8 روغن دنده صنعتی Mobil MobilGear 600 XP Series
9 روغن دنده صنعتی Mobil Mobil Glygoyle Series
10 روغن دنده صنعتی Mobil Mobil SHC 600 Series
11 گریس ها Mobil Mobilith SHC Series
12 روغن دنده صنعتی Mobil Mobil Glygoyle Grease
13 روغن دنده صنعتی Mobil Mobilith SHC PM Series
14 روغن دنده صنعتی Mobil Mobil SHC Grease EAL
15 روغن ضد زنگ/ضد خوردگی Mobil MobilArma MT
16 روغن ضد زنگ/ضد خوردگی Mobil MobilArma
17 روغن موتور خودروهای دیزلی Mobil Mobil Delvac
18 روغن موتورهای گازی Mobil Mobil Pegasus
19 روغن موتورهای گازی Mobil Mobil SHC Pegasus
20 روغن موتورهای گازی Mobil Mobil Pegasus 600 Series
1 روغن دنده صنعتی Castrol Castrol Alphasyn PG
2 روغن دنده صنعتی Castrol Castrol OptiGear Synthetic X
3 روغن دنده صنعتی Castrol Castrol Alphasyn EP
4 روغن دنده صنعتی Castrol Castrol Alphasyn T
5 روغن دنده صنعتی Castrol Castrol Tribol 1100
6 روغن کمپرسور Castrol Castrol AirCol SN Range
7 روغن کمپرسور Castrol Castrol AirCol SR Range
8 روغن کمپرسور Castrol Castrol AirCol PD Range
9 محصولات کاسترول GTX Castrol Castrol GTX
10 محصولات کاسترول GTX Castrol Castrol Spheerol EPL
11 محصولات کاسترول GTX Castrol Castrol GTX High Mileage
12 روغن زنجیر Castrol Castrol Tribol
13 روغن زنجیر Castrol Castrol Viscogen KLK
14 روغن زنجیر Castrol Castrol Viscogen KL
15 روغن هیدرولیک Castrol Castrol CareLube HES
16 روغن هیدرولیک Castrol Castrol Hyspin ZZ
17 روغن هیدرولیک Castrol Castrol Hyspin AWH-M
18 روغن هیدرولیک Castrol Castrol AWS
19 گریس Castrol Castrol Molub-Alloy
20 گریس Castrol Castrol Optipit